Lunes, 26 de enero de 2009
Publicado por La_Seu @ 15:34
Comentarios (0)  | Enviar

Continuem en la segona entrega d’un articul que RENOU rescatà d’una publicacio quinzenal oblidada: El Poble Valencià, i de la qual practicament no hi ha referencies en cap treball d’investigacio actual relatiu al valencianisme politic de començament del segle passat. Per la dificultat d’accedir ad ell, o [...]


Llegir mes...

Tags: Rossent Gumiel

Publicado por La_Seu @ 15:31
Comentarios (0)  | Enviar

L´any 2008 es commemora els 550 anys de la mort del monarca Alfons el Magnanim (1416-1458), rei que va contribuir notablement al desenrroll institucional i cultural del Regne de Valencia.

L´Aula d´Humanitats, la Seccio d´Historia i l´Escola d´Estudis Valencians de la RACV per a remem [...]


Llegir mes...

Tags: Alfonso Magnanimo

Publicado por La_Seu @ 14:54
Comentarios (2)  | Enviar


Per Vicent Ramón Calatayud

Nos n´anem tan minsets. Tampoc és això, lo de minsets dic, perque quan per enèsima te reballen un puntelló a la canella, que a més de la blaüra t´indigna... Pero sí, massa minsos anem a la roba, apretant el botó i prenent un llibre, eixint a la fresca a guipar les estreles, o canviant de canal, en [...]
Llegir mes...

Tags: En vore cóm nos despachen