Martes, 13 de noviembre de 2007
Publicado por La_Seu @ 10:11
Comentarios (4)  | Enviar
Vicent Sim? Santonja en Val?ncia Hui


Cronologia hist?rica de la llengua valenciana

El 22 de setembre d?enguany, Val?ncia hui, publicava una entrevista de P.C. feta a Teresa Puerto, ?coordinadora del proyecte i coautora d?un dels millors llibres en llengua valenciana dels ?ltims temps. Dir que ?s una obra mestra no ?s ni molt manco exagerat. T? exactament 696 cites lliter?ries, 513 p?gines luxosament enquadernades. S?n m?s de 30 anys de documentaci? que fructifiquen ara en un llibre excepcional?. P.C. es referix al llibre que t? per t?tul, l?encap?alament d?est espai, que mostra ben a les clares el ?stamp? (sagell) inconfundible de la Catedr?tica Teresa Puerto.
Cal llegir-lo intensivament de pe a pa, posant particular atenci? a les flexions i reflexions, i cites sociolling??stiques dels dos ?ltims segles, XIX i XX perque descobrixen la situaci? de genocidi cultural que ha patit i patir? el poble valenci? si no reacciona a temps. I no pensen vost?s que la paraula ?genocidi? per la seua significaci? de guerra cruenta ?s una exageraci?. Recorden com en estos espais li dediqu? un bon sac d?incongru?ncies, preses d?internet i a c?rrec de l?Institut Ramon Llull, que adem?s de furtar-nos la llengua, nos furta la cultura, i fins el territori.
Vivim uns temps en el qual algunes persones s??mplin la boca de la paraula democr?cia, sense saber que cosa ?s la democr?cia. Perque a les clares furtar les senyes d?identitat d?un poble, el qui siga, ?s anexionisme pur i dur, antidemocr?cia. La Fira del Llibre de Frankfurt, per eixemple, ha servit per a llevar-li la caraceta a l?AVL. Alguns fa temps venim denunciant que aix? del ?mateix sistema lling??stic i la converg?ncia? no passa de ser una tapadora, de la realitat del punt d?eixida de tal AVL: una sola llengua, el catal?; i una converg?ncia cap el catal?; aixina de clar, encara que disfrassen certes formes gramaticals ?poc formals?, que no s?n les ?formals? catalanes. Alguns Acad?mics de l?AVL s?han passejat per la Fira, i els valencians ?a la lluna de Val?ncia?, sense saber quina ha segut la seua intervenci? de soport a la llengua catalana o defensa de la llengua valenciana. ?Nom?s els assistents ho saben!, encara que cap imaginar-ho.
Puix be este llibre de Puerto i Culla que recomane, t? onze cap?tuls: dels ibers a les harges; les harges; el roman? valenci?; la llengua valenciana i la reconquista; l?assentament de la llengua valenciana; l?esplendor, Sigle d?Or; crep?scul Sigle d?Or i inici de la castellanisaci?; la decad?ncia; les repercussions de la Batalla d?Almansa en la llengua valenciana; la Renaixen?a; i la suplantaci? i resist?ncia. Naturalment estem vivint i patint l??ltim cap?tul?i lo que nos queda per viure i per patir, de cap i peus si no li posem remei cap el dialecte Barcelona, que no catal?, en caiguda oberta. Brinde al seu pensament dos frases dignes de meditaci?, pero tamb? de resposta:
Comte-Duc d?Olivares: ?en els valencians far? lo que yo vullga, en els aragonesos lo que podr?, en els catalans lo que ells vullguen?. ??s que a hores d?ara seran els catalans qui facen en els valencians lo que ells vullguen? ?f?ra la democr?cia dirigida d?En Josep-Llu?s!
J.J. Rousseau: ?el poble que guarda la seua hist?ria i sa llengua t? la clau de la seua llibertat?. ??s que a hores d?ara els valencians perdrem la clau de la nostra llibertat, per no guardar, ni defendre la nostra hist?ria de poble independent i la nostra llengua valenciana?
Puix torne a repetir, primer mediten, flexionen i reflexionen; i despr?s responguen. ?S? o no a la llibertat? ?Alg? vol o desija ser esclau?

Tags: Valencianismo, catalanismo, carod, Montilla, Sentandreu, Coalición

Comentarios
Publicado por Invitado
Jueves, 15 de noviembre de 2007 | 13:40
Tendenciosa y manipuladora la pretensi?n de darle la autor?a a la Sra. Puerto del libro, cuando de todos es conocido que, ?nicamente ha hecho lo cap?tulos y todo lo dem?s el Sr. Culla.
Parece ser, cada d?a m?s, que se extiende la manipulaci?n por parte de valencianismo, algo que s?lo cre?amos en el castalanismo
Publicado por Invitado
Viernes, 16 de noviembre de 2007 | 7:10
ja,ja,ja.. nosaltres coneixem molt reb? el "pirateo" del Culla del treball d?altres, ara qu?hem llegit per la web hortavalencia.com del 2 de nov.la denuncia de Garcia Moya del pirateo de les seues investigaci?ns i treballs per al llibre de la "filologa" .. ja ,ja ,ja, Tot fum.Estem vigilants.
Jusep de l?Horta
Publicado por Invitado
Jueves, 22 de mayo de 2008 | 19:59
jajajaja, ?la Puerto?, jajajajajaja
Publicado por invitado
Jueves, 09 de abril de 2009 | 9:13
El producte del plagio del copista J.I.Culla, al investigador Ricart Garcia Muya podeu vorel-ho el la web de la Fil?loga Puerto. Mes claret, la llum del sol