Mi?rcoles, 31 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 19:28
Comentarios (0)  | Enviar
La dictadura de l’AVL

per Voro López
President Secció Llengua i Lliteratura Valencianes RACV

El nou Estatut d’Autonomia incorpora com a un organisme més de la Generalitat a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de la següent manera: “L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és l´institució normativa de l’idioma valencià”, lo que és un cas sense precedents en el marc jurídic espanyol, ya que ni la Constitució arreplega a la Real Academia Española i només l’estatut vasc [...]
Llegir mes...

Tags: Valencia, musica, Coalicio, Coalición, valenciana

Publicado por La_Seu @ 19:26
Comentarios (1)  | Enviar
Sembrar i collir

per Vicent Ramon Calatayud de la RACV

El llaurador be sap, quan sembra creïlles, que no vol collir safanòries, per més que tot creix baix terra. I qualsevol valencià sap, quan diu valencià, que no vol dir una atra cosa. L’Estatut, quan diu valencià no pot dir una atra cosa, entre unes atres raons perque els valencians, i únicament els valencians, no volem, ni demanem, ni necessitem res més, perque, a més de que ni pot se [...]
Llegir mes...

Tags: valencia, valencianismo, racv, coalicion

S?bado, 27 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 14:26
Comentarios (0)  | Enviar
DesinformacióVicent Pitarch i Lluís Gimeno publicaren en 1982, el volum I de 'Poesia eròtica i burlesca dels segles XV i XVI', que recull una série d'obres, entre les que figura 'La brama dels llauradors' (que d'eròtica i burlesca no té res). La 'justificació' inicial ve carregada de bombo, en afirmacions com estes: 'El Cançoner satíric valencià (referència a Miquel i Planas) tenía un precedent directe en Onofre Almudèver, un valencià del segle XVI que ha passat a la [...]
Llegir mes...

Tags: carod, catalanismo, Coalición, Montilla, Sentandreu, Valencianismo

Jueves, 25 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 11:01
Comentarios (0)  | Enviar
Per l'unitat normativa valenciana

JOAN IGNACI CULLA/

Fa ara cent anys, a pricipi del sigle XX, es varen tindre que unir els valencians per a convergir en una mateixa normativa (cosa que, com ara, en eixe moment no ocurria) que, ademes de dignificar la llengua valenciana, establira la plena diferenciacio respecte al ya descarat intent d’absorcio per part dels catalans.

I, si es just i llogic denunciar tots els intents de suplantancio, tant identitaria com cu [...]
Llegir mes...

Tags: Carod, coalición, tirant, Valencia, valencianismo

Mi?rcoles, 24 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 14:49
Comentarios (0)  | Enviar
Un “patois” que li diuen valencià (II)Chimo LanuzaUN ATRE EIXEMPLE: EL "PATOIS" FRANCES.

Es tracta este d'un cas molt similar, per lo que en ocasions semblarà a reiteracio, pero considere que es necessari repetir a voltes les coses per a aclarir be els temes.

Els "patois" es troben al sur de França, en la zona que es denomina d'Oc, Occitania o El Llenguadoc: el "midi" frances, la part meridional del païs. So [...]
Llegir mes...

Tags: carod, catalanismo, coalición, valencia, valenciano

Publicado por La_Seu @ 14:47
Comentarios (0)  | Enviar
Un “patois” que li diuen valencià (I)Chimo LanuzaPER A COMENÇAR: EL CATALA CONVERGENT

Per molt que el PSOE fa uns anys diguera lo contrari; per molt que el PP en l'actualitat diga lo contrari, la veritat es que en les universitats valencianes, en les escoles i en els instituts s'està donant catala -aquells que encara es resistixen a admetre-ho a soles demostren a quin nivell d'inocencia es troben respecte a la realitat de [...]
Llegir mes...

Tags: catalanismo, Coalició, palleter, valencia, valencianismo, Valenciano

Jueves, 18 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 9:34
Comentarios (0)  | Enviar
VALENCIANS EN L´INFERNJosep Vicent Guillot i Bueno

Estos dies el nostre “Molt Honorable President” i els seus companyers de tropelies, nos estan donant tota una lliçó d´historia. Qué més voldriem tots que fora un pasaje de la nostra terra, Llengua o cultura. El nostre “Molt Honorable” no es para en “simplees” i nos mostra dia a dia visions mes universals.

Es veu que estudia al mateix Sant Tomas d´Aquino, qui donà forma a la llista mé [...]
Llegir mes...

Tags: anticatalansimo, Coalición, Sentandreu, valencia, valencianismo

Jueves, 11 de enero de 2007
Mi?rcoles, 10 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 19:19
Comentarios (0)  | Enviar
Fonetica verbal del valencià
Per Josep Maria Guinot i Galan

<img src="http://www.peramosatros.es/images/Mis%20Imagenes/cv.gif" alt="Imagen" />

1. Introduccio
La materia d´este treball es troba entre la Fonetica i la Morfologia, per lo que facilment pot passar per alt per una i atra. Per aixo li dediquem este articul.

1.1 Fonetica i Morfologia
Les distintes parts de la Gramatica (Foneti [...]
Llegir mes...

Tags: Carod, catalanismo, erc, Estatut, RACV, valencià, valenciano

Martes, 09 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 20:05
Comentarios (0)  | Enviar
I damunt nos chulegen

Per Josep Lluïs García Ferrada

Cardona Vives

Puc assegurar-los que des de fa temps una lesió en el meu genio, me permitix endevinar en dos o tres dies d’antelació, quan va a canviar l’orage. Encara no estic en disposició de vaticinar si en eixos dies plourà o nevarà, i , inclús, les quantitats d’aigua o de neu que se podran arreplegar, pero a tot arribarem. Vullc dir en açò que, el dia huit de [...]
Llegir mes...

Tags: anticatalanismo, AVL, Coalición, Figueres, lengua, valenciana

Lunes, 08 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 17:46
Comentarios (24)  | Enviar
ELS TRES PORQUETS (Anonim).

Traduccio de Francesc Manel Santacreu i Lillo.

Imagen


En un bell bosc ple de pins i flors silvestres vivien tres porquets que eren germans.
Al major li dien Pau, al mija, Pere, i al chicotet, Pancho.
Els tres porquets es pasaven el dia jugant en els demes animalets del bosc. Els pardale [...]
Llegir mes...

S?bado, 06 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 14:46
Comentarios (1)  | Enviar
Qué, del Reis

VICENT RAMON CALATAYUD/

Imagen

Mai m’agradà –qué volen que els diga–, el plural de Rei, Reixos, per als d’Orient, que conviu en la fòrmula Reis, més normal en la llengua valenciana. Ya no vullc saber si serà perque lliga en reixes i en tot lo que estes tenen de lligaça o fe [...]
Llegir mes...

Publicado por La_Seu @ 14:43
Comentarios (6)  | Enviar
La llengua valenciana, una llengua independent

Imagen

JOAN IGNACI CULLA/

Moltes vegades hem parlat i demostrat l’independencia de la llengua valenciana respecte a qualsevol atra, i mes concretament, front al catala. Molts documents aixina l’acrediten: “R [...]
Llegir mes...

Jueves, 04 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 9:19
Comentarios (0)  | Enviar
Tret de Cardona Vives de Castelló


A la Comisió de lo Rat Penat de Valencia


Ben vengut siau ¡oh Mestre!
ben venguts, ¡oh bons companys!
que tremoleu eisa ensenya
del simbólic Rat Penat
que achunta ab sos plecs gloriosos
la sabiesa y el treball.
Veniu á vore esta vila
que el Rey Don Jaume fundá
en mich de esta plana hermosa [...]

Llegir mes...

Martes, 02 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 14:38
Comentarios (0)  | Enviar
LA RUSSAFA DE VALENCIA
¡No hi ha llar com la Russafa!
Pluges primaverals li donen els nuvols.
L´enyor per ella i pels meus
me fan sofrir com al poeta de Mossul (1)

---------
(1)Al-Sari ibn Ahmad al-Kindi al-Raffa (mort en 976) vixque en la
cort d´Alepo. Te certs paralelismes en Russafi, com que era sastre i
vixque llunt de Mossul, sa terra natal la major part de sa vida.

----------

ELE [...]

Llegir mes...