Mi?rcoles, 31 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 19:26
Comentarios (1)  | Enviar
Sembrar i collir

per Vicent Ramon Calatayud de la RACV

El llaurador be sap, quan sembra cre?lles, que no vol collir safan?ries, per m?s que tot creix baix terra. I qualsevol valenci? sap, quan diu valenci?, que no vol dir una atra cosa. L?Estatut, quan diu valenci? no pot dir una atra cosa, entre unes atres raons perque els valencians, i ?nicament els valencians, no volem, ni demanem, ni necessitem res m?s, perque, a m?s de que ni pot ser, ni ha segut mai una atra cosa la llengua d?entendre-nos. I a hores d?ara, sempre que se nos ha preguntat s?riament el nom del nostre idioma, majoritaria i amplament hem assegurat que ?s la llengua valenciana. Incl?s aix? afirm?, com a resultat de les seues pr?pies consultes populars, un ?mestre indiscutible? que acabava girant al rev?s el resultat de la consulta, per a anexionar-nos a una atre supost idiom?tic ve?, qui est? recel?s per engolir-se-nos en tota regla, perque no renuncia a uns afanys geogr?fics que recorden la desfeta europea dels quaranta i que no deixa d?endenyar all? on li consentixquen ficar cullerada. Hi ha molt de mal fet en les escoles, pero si encara, clarament, concreta i precisament, es preguntara al poble qu? s?n, si peres o cireres, lo que penja en les pereres, no diria que vol que siguen bresquilles. Perque tenim m?s trellat del que alguns creuen i ya estem farts de la baralla idiom?tica dels partits.

Toca. Ya tenim la llei valenciana aprovada. En ella la part de cal? est? clara: Valenci?, idioma. La d?arena, si hem de fer-li cas a l?AVL, pot ser ?sorra? i el personal ent?n, en tal paraula, no lo que diuen els catalans a la terra de la plaja, de forma empobridora pero seua, que no nostra, perque nosatres diem, com els cl?ssics ARENA. I ?s arena -sobre la que no se pot edificar en trellat- la f?rmula en la que, endenyada la pol?tica partidista d?interessos forans Madrit/Barcelona i admesa la cullerada anexionista, pintorescament se nos incrusta en la llei un ent idiom?tic i que cap de naci?, ni comunitat, goja d?elevar a ranc estatutari i manco per a que li mane c?m deu parlar o escriure, perque la seua funci?, si a m? ve, deu ser consultiva. Ara, alg?n interessat anexioniste, com si havera descobert la lluna en minva, ya nos amolla que als qui rectament escrivim, per a que nos entenguen i sure la valencianitat i l?idioma valenci?, cre?lla del nostre cre?llar i pera de la nostra perera, ara, repetixc, amenacen que, gr?cies a l?AVL, poden declarar-nos f?ra de la llei i privar-nos dels nostres drets, com a valencians i h?mens lliures, per no dir ?SORRA?, pose per eixemple, quan no pretenem insultar a ning?, m?s que ho diga canalnoi .

M?s valdria que s?espavilaren els governats i els qui pretenguen ser-ho; m?s val que obriguen les orelles, entenent qu? ?s lo que parla i vol parlar el personal, no ajudant a embolicar-nos, fent creixer el rebuig a l?ensenyan?a de les escoles, per forana, ni auspiciant vivers del ressentiment, com si foren ikastoles i romeries estiuenques, en les que el mot de la frontera ?s valenci?, pero lo primer que fan, quan passes la porta ?s desprestigiar-lo, mentres s?ex?alsa el parlar de les Ramblas i l?est?ndart d?una atra llengua, des de la que lo ?nic que els importa ?s ficar-nos la bota damunt. Per ad aix? segurament pensen que el valenci? i els valencians som facilitaris. Pero al remat, per a collir en Val?ncia hi ha haur? que sembrar valenci?, sense dubtes. Que vagen sabent-ho els robots parlants i els educadors aut?mates, els escritors assorrats i els pol?tics de futur. ?Che lo normal! com collir melons del melonar, pero si el malven no passaran de pepinos, i no dic alficossos, per si m?amussen l?inquisici?, ya que eixa paraula segurament no cabr? en la norma nova de la ?blindada AVL?, pobreta, a la que el confrare de l?institut catal? li pega un colp de vara en el bascoll com per a que s?en riguen a un temps 3 ? 4.

Tags: valencia, valencianismo, racv, coalicion

Comentarios
Publicado por Carles
S?bado, 14 de marzo de 2009 | 10:59
Les teues valoracions s?n molt interessants, per? tu sembla que t'autoproclames valenci? tipus, que tots els valencians s?n com tu, pensen com tu... I has de saber acceptar que hi ha altres maneres d'entendre la realitat del pa?s. Tal volta al remat tot ?s q?esti? d'admetre que hi ha diverses maneres d'entendre el pa?s, i qu ecap hauria de ser excloent de l'altra.
Per cert, que jo cercava quan es planten les cre?lles i google m'ha rem?s a esta p?gina!!