Martes, 09 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 20:05
Comentarios (0)  | Enviar
I damunt nos chulegen

Per Josep Llu?s Garc?a Ferrada

Cardona Vives

Puc assegurar-los que des de fa temps una lesi? en el meu genio, me permitix endevinar en dos o tres dies d?antelaci?, quan va a canviar l?orage. Encara no estic en disposici? de vaticinar si en eixos dies plour? o nevar?, i , incl?s, les quantitats d?aigua o de neu que se podran arreplegar, pero a tot arribarem. Vullc dir en a?? que, el dia huit del corrent escrivia un articulet en este diari que titulava ?No s?atreviran?, i tamb? ho he endevinat. No sabria dir-los el perqu? de no atrevir-se, a perpetrar la malesa, pero tenia molt clar que no la farien. I, aixina, ha segut. Han pesat mes els 3?5 millons d?euros que destina el Govern per a mantindre ad eixe antre i ad eixos inqualificables que soles busquen la secessi? de la Llengua Valenciana, que l?honrosa decisi? d?anarse?n a casa i seguir formant part de l?Institut d?Estudis Catalans, i d?eixa universitat de la que tamb? mamen.

Es evident que el cabreig d?estos representants de la llengua catalana dins d?eixa cosa de la llengua valenciana, es indisimulable. No s?enten d?atra manera despr?s de llegir com el portaveu de la ?tretzena?, se vanagloriava en assegurar que l?AVL, ?s? que pot dictaminar sobre el nom de la llengua i negar l?exist?ncia del valenci??, en contra de lo dictaminat pel Consell Consultiu. ?I ad esta tio i als atres dotze mes de la colla, hem de seguir omplint-los les boljaques, del nostres imposts? ?Pregunte?

A mi me pareix que el Govern del Sr. Camps, ha tardat massa en reaccionar per a tallar eixe conat de rebeli?, duta a cap en contra del poble valenci?. Tenia que haver enviat al Conseller en antelaci? i haver pres eixa decisi? prou abans, quan ya sabien que tota esta ventola si no se la convencia ?coaccionant?, no desistirien. Tinc que dir, tamb?, que la ?coacci? en este cas era de caix?, perque prou coaccionaren els procatalanistes, els de l?esquerra i els del PSPV, per a conseguir de l?encantador de Cartagena, la majoria dins d?eixe corral on s?havien de carregar a la Llengua Valenciana. La decisi? es oportuna, pero massa tardana. Aixina i tot, faria molt mal el Govern de creure?s que ya est? resolt el problema. A?? no ha fet mes que comen?ar i si ne volen una i bona no tenen mes remei que pendre alguna decisi?, com per eixemple, primera: abolir al ?monstruo? de una pluma o, segon, comen?ar a retocar la Llei de creaci? per a que no torne a ocorrer res paregut a lo d?ara mateixa. I, facent-ho de pressa, perque estos petulants, no tardaran en tornar a intentar la secessi?. Son aixina de contuma?os.

Estaria molt be, si no la abolixen, que comen?aren per equiparar el numero d?acad?mics, hasda que hi haguera, per a compensar l?infamia del principi, una major?a natural i valenciana, i se poguera ?consensuar tot?, hasda l?utilisacio de la consonant ?CH?, tan valenciana o l?articul neutre ?LO?, en la futura ortografia. Tindrien que fer desapar?ixer de la Llei de creaci? lo de que el valenci? ?forma part del sistema lling??stic, etc.?, perque aix? es un injusticia coactiva i una invenci? dels catalanistas d?ac?, per a no dir clarament lo que pretenden i que ara ya ho han comprovat tots aquells que creien en la bondad de l?invent. IESE invent no se?ls ocurrix ni als propis catalans de Perez Carot. I, especialment, tindrien que borrar de la llei l?apartat en el que, prevenint lo que anaven a fer una vegada assentats en l?acad?mia, escrivien: ?La esmentada denominaci? ?valenci??, i tambe les denominacions de ?llengua pr?pia dels valencians? o ?idioma valenci??, (?ull!) ?o altres, avalades per la tradici? hist?rica valenciana, l?us popular o la legalitat vigent no son ni han de ser objecte de q?estionament o pol?mica?. I va i per a que no hi hagueren q?estionaments, nos ixen en voler dir-li a la Llengua Valenciana, ?valenci?-catal??. ?En que estarien pensant Lapiedra, Guarner o Calomarde quan plantejaven esta denominaci?? Puix ya ho veuen ara: pensaven q?estionar la denominaci?, aixina de clar. I, per ultim, no s?obliden de baratar-li el nom a l?entitat i que se diga com es de llei ?Acad?mia de la Llengua Valenciana?, tot aix? si no la destruixen, que seria lo millor.

No puc deixar passar per alt lo concernien a l?actuaci? del portaveu dels catalanistas, un tal Alemany, recomanat de Zaplana, i catedr?tic de filologia, pero mal educat en gana, que segons resseny? la prensa, li digu? al Conseller, Font de Mora, ?gilipollas i fill de puta?, mostrant una forma educada i catedr?tica de manifestar el verinos talant d?un catalanista que, seguint les pautes que solen emplear, quan ya no tenen arguments, insulten. ?Ah! No s?oblid?, tampoc, de la Figueres a qui va cavilar tirar-la per la finestra per a que l?ampomara Fabra. En fi, si vost?s crecen que la Llengua Valenciana ha d?estar en mans d?impresentables com estos, ya saben a qui tenen que votar.

No cal dir tampoc, que l?esquerra antivalenciana, la que sempre ha estat i est? desposta a renunciar a malbaratar les senyes d?identitat d?este poble, a injuriar-les, des de l?hemicicle s?ha partit el pit a favor dels catalanistas i en contra de la veritat, dient que lo de Font de Mora ?es la tropelia mes gran que s?ha fet en este pa?s?, o siga en el nostre Regne, ?i lo mes pr?xim a un 23 F?, i ho diuen com si nosatres desconegu?rem els atropells que ells propiciaren. Hi ha montantes d?eixemples per a que estos senyors, perteneixent al partit hui en el govern de la naci?, en assunts d?imposicions estigueren calladets, perque algunes encara estan frasquetes.

Aprofitant que la nit de hui es tan bona, m?agradaria fer-li un prec al President Camps per a que, en premura, i donada la jugada fosca dels archius de Salamanca, insistixca en fermea en que els catalans nos tornen tot lo concernient al Regne de Val?ncia, hui en el archiu de la Corona d?Arag? situat en Barcelona. I li parle en premura, perque no siga cosa que el Sr. Zapatero els done l?independ?ncia i despres tingam que entrar, per la for?a, en l?eixercit de Pepe Bono a rescatar els nostres papers. Encara que, ben pensat el Conseller de Cultura, podria utilisar la tanqueta que nos lloga Bargall?.

I ya veuen com est? el pati. Pati que si no l?arreglen quan abans millor els encarregats d?arreglar-ho, pot deixar al poble valenci? tocat de l?ala i a sa llengua moribunda per culpa de Quatre innombrables als que la Llengua Valenciana els la porta fluixa.

Josep Llu?s Garc?a Ferrada, es natural de Borriana i membre de l?associacio Cardona i Vives.

Articul publicat en el periodic ?Diario de Valencia? el 4.1.2004.

Tags: anticatalanismo, AVL, Coalición, Figueres, lengua, valenciana

Comentarios