S?bado, 30 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 10:35
Comentarios (1)  | Enviar
Poemeta tret de:

ImagenPoema compost i musicat pel cantautor Vicent Savall


Cantem, cantem...
les cançons d’esta terra
i alcem la veu
tots a una germans
com ha de ser
en la llengua materna:
De Castello a Alacant
de les serres a la mar,
cantems tots i cantem
les cançons d'esta terr [...]
Llegir mes...

Viernes, 29 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 20:02
Comentarios (3)  | Enviar
Lo terminan de publicar en El Palleter y aquí lo comparto con vosotros.


Cap d´Any en fi de semana


Ricardo García Moya

(Articul publicat en Diario de Valencia, el 2 de giner de 2005)

Los valencianos normales decimos: "El disapte, este Cap d'Any coincidix en fi de semana"; mientras que los "normalitzats" por Rafael Alemany y sus compinches de la AVL dirían: "Dissabte, aquest cap d'any co [...]
Llegir mes...

Mi?rcoles, 27 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 14:44
Comentarios (0)  | Enviar
Escolta Ona Vinatea en el Real Player, PUNCHA ACI

---------------------------------------------


Seguro que en Valencia se saca agua del Xúquer, pero esta demostrado, amigo Amadeu, que la sangre del riu la sacan en Castilla - La Mancha, antes de entrar en nuestras tierras, y lo hacen con el visto bueno de los dirigentes del partido socialista de la Mancah y de toda España, la seño [...]
Llegir mes...

Publicado por La_Seu @ 11:35
Comentarios (0)  | Enviar
Una festa lliteraria en Tarragona

Por Ricardo García Moya

Fa 35 anys, en u dels viages que fea en mon amic Vaoro, apleguí dasta la romanisá Provensa. Estavem de vacacions y volíem vórer els camps de forment pintats per Van Gogh, un tarumba sinse orella pero en génit pictóric. Mosatros, progresistes d´esquerra fets en serie, ampomavem cultura per tots els puestos; lo mateix dotorejavem anatomía en el Paraís Nudiste de Cap d´Agde, que escuadrinyavem l´art d [...]
Llegir mes...

Domingo, 24 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 15:46
Comentarios (0)  | Enviar
Argila i marbre

Argila,
terra maleable
que es pasta
entre els dits
del treball.

Marbre,
gelor ferma,
noble presencia,
llesques de patria
en vetes de poble.

Argilia

Fanc i argila.
Menut,
bon amic,
bon home,
bona gent.
Critic
analitic
al minut
de la muda pantomima.
Forta mobila
antiga
que s'estima
per a la biga.
Bon foname [...]
Llegir mes...

Jueves, 21 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 10:49
Comentarios (1)  | Enviar
La chica del canter.


Una volta era una dona viuda, que tenia dos filles. A la major li dien Sofía i a la mes chicoteta, Roseta.
La major era lleja i antipatica, la menor, de lo mes simpatica, bona, carinyosa i ademes guapa.
La mare li tenia cels a Roseta i tot li ho trobava mal fet. Volia mes a Sofia, perque no li fea competencia en guapea, i tot lo que ella fea estava ben fet.
Les faenes mes pesades de casa ere [...]
Llegir mes...

Martes, 19 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 9:41
Comentarios (0)  | Enviar
La trampa del ‘llemosí’

JOAN IGNACI CULLA/

El reinado de Isabel II oficializa la enseñanza obligatoria del español. A través de la que se denominará “ley Moyano” (1857), se establecen las pautas legislativas para la enseñanza en castellano, con marginación absoluta de las lenguas vernáculas.

Es el momento de reivindicar la libertad individual y lingüística, y poner en marcha la Renaixença, que ya la había iniciado Carles Ros adelantándose a los catalanes e [...]
Llegir mes...

Lunes, 18 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 22:37
Comentarios (0)  | Enviar


La gente esta hasta las narices de engaños, está cansada de que traten de meterles el catalán hasta en la sopa camuflado de valenciano, están cansados de una academia diseñada por p [...]
Llegir mes...

Publicado por La_Seu @ 13:44
Comentarios (3)  | Enviar
"El conflicte llingüistic de l'idioma Valencià.

L'enfrontament normatiu"


En el nòm de "Batalla de Valéncia" s'ha batejat al conflicte que ve enfrontant, en es ultims anys, a dos concepcions radicalment diferents d'entendre l'orige y caracter de la llengua Valenciana (entre atres assunts). Polèmica generà p'es catalanistes que afecta molt negativament l'elaboració d'una normativa ortografica, gramatical, oral, etc...p'a la llengua Valenciana en la que puguen ide [...]
Llegir mes...

Viernes, 15 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 10:10
Comentarios (0)  | Enviar
Hui es presenta el Tirant ilustrat de L´Oronella.

El pròxim divendres 15 de decembre tindrà lloc la presentació de l’edició ilustrada de Tirant lo Blanch que ha preparat l’editorial L’Oronella. Serà en la sèu de l’Universitat Cardenal Herrera-CEU en la ciutat de Valéncia (Palau de Colomina, c/ Almudí, 1).

Imagen


Intervindran Josep Vicent Miralles i Andreu Tintorer com a [...]
Llegir mes...

Jueves, 14 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 14:50
Comentarios (0)  | Enviar
El eterno femenino

Imagen

El ‘eterno femenino’ humanístico valenciano fue, como otras veces he dicho, pionero. En 1921 ya descubrió esta característica Salvador Guinot, al afirmar que la primera referencia clara a una tertulia humanista literaria (además, digo femenina) aparece descrita en ‘Spill’ o ‘Llibre de [...]
Llegir mes...

Mi?rcoles, 13 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 13:42
Comentarios (2)  | Enviar
El pronom. Pronoms personals
Per
Josep Maria Guinot i Galan

Imagen

Hi ha un pronom neutre, invarieble, en valencià, que no te existencia pareguda en castella, pero sí en catala: el pronom HO que tampoc te relacio etimologica en els d’atres persones. Este pronom es sempre aton i s’usa unes vegades com complement d’acusatiu: ¿qui ha dit aixo –Ho ha dit mon [...]
Llegir mes...

Publicado por La_Seu @ 13:38
Comentarios (3)  | Enviar
Liber Elegatiarum
Per
Joan Ignaci Culla

El primer diccionari impres en llengua romanica, estava escrit en llengua valenciana

Joan Esteve, notari de Valencia, edita en Venecia, el 3 d’octubre de 1489, el Liber Elegantiarum, diccionari llati-valencià, considerat el primer impres en llengua romanica. La magnitut de l’obra es tal que uns (els castellans) l’han obviat, destacant al de Nebrija, i atres (els catalans) l’han convertit en un dels pilars basics a on [...]
Llegir mes...

Lunes, 11 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 13:48
Comentarios (14)  | Enviar
Imagen

Antics refrans valencians

Per Carlos RosLos plors, i dols, en diners son menys

Lo que sa de vendre, no cal empenyarho

Larbre de chiquet sadreça

Lo peix gros, se menja al flaquet

Lo mal de les rates, lo fan unes i lo paguen atres [...]
Llegir mes...

Publicado por La_Seu @ 10:33
Comentarios (6)  | Enviar
Para celebrar la proximidad de las fiestas navideñas, vamos a colgar en el blog unos cuantos villancicos en nuestra querida lengua valenciana.

Estos los podemos encontrar en la web del GAV

NADALENQUES

Pastorets i pastoretes

Pastorets i pastoretes
A on aneu tan de mati.
A buscar [...]
Llegir mes...

Domingo, 10 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 19:58
Comentarios (3)  | Enviar
Joan Benet Rodriguez


L'ARAGONES QUE ELS CATALANS CONSIDEREN I SENTEN COM A PROPI

U dels postulats catalanistes mes arrïlats dins del mon catalaniste, es que Jaume I, quan conquistà les terres valencianes, mos portà el catala, puix els guerrers que anaven el ell, parlaven catala.

Be. ¡Aixo es una mentira tan gran com la copa d'un pi! Anem a vore per qué.
[...]
Llegir mes...

Jueves, 07 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 10:07
Comentarios (1)  | Enviar
Mayoría clamorosa

Imagen

El 65% de valencianos, mayoría clamorosa, piensa, siente, cree y defiende que el idioma autóctono de los valencianos es la Lengua Valenciana, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Esta mayoría sería más grande, a no ser por las fuertes campañas de catalanización, que nuestros niños y jóvenes están sufrien [...]
Llegir mes...

Martes, 05 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 9:20
Comentarios (0)  | Enviar
Mestres consumats


Imagen

Per Vicente L. Simó Santonja

04.12.06 | 21:57. Archivado en Columnas

Els científics (¿?, alguns que ho son i atres que s'ho creuen, sense ser-ho), en argumentar l'unitat de la llengua catalana, per lo que a Valéncia respecta partixen d'una afirmació "simplista": els catalans que vingueren en compan [...]
Llegir mes...

Lunes, 04 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 9:40
Comentarios (0)  | Enviar
Valencià: idioma negat en EuropaJaume de la Serra

(Articul tret de

www.idiomavalencia.com

Los catalanes (sus gobiernos e instituciones) llevan ya muchos decenios en la empresa de construir una "nación/estado/corona/imperio catalán" basándose primordialmente en la mentira y en la manipulación historico-política y socio-lingüística. El pueblo Valenciano y todo su patrimonio lingüístico, histórico y socio-cultural està siend [...]
Llegir mes...

Viernes, 01 de diciembre de 2006
Publicado por La_Seu @ 8:48
Comentarios (0)  | Enviar
La clóchina de Carles Salvador

Imagen

Por Ricardo García Moya

El mig sigle de la mort de Carles Salvador (en pau estiga y mosatros més) , ha fet plorar sanc als tiracordetes catalaners. U d´estos profesionals del “amb” y el “desenvolupament”, el conegut estiliste Toni Mestre (del diari Levante, clar ), espentava als chiquets pera que dugueren flors al [...]
Llegir mes...